Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v MOL za leto 2005 in/ali za obdobje od leta 2005 do 2007

Zaključen: , objava rezultatov: 7. 7. 2005

Datum objave: 27. 5. 2005
Rezultati razpisa: 7. 7. 2005

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

RP-1 Javni razpis (objava v Uradnem listu RS)
RP-2 Prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in dokazil o izpolnjevanju pogojev
RP-3 Merila za ocenjevanje vlog
RP-4 Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
RP-5 Vzorec pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta za obdobje od 2005/2006
RP-6 Vzorec pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta za obdobje od 2005/2007
RP-7 Navodilo za sestavljanje letnih in končnih poročil