Javno naznanilo

Zaključen: 10. 2. 2011

Datum objave: 28. 1. 2011
Rok za prijavo: 10. 2. 2011

Mestna občina Ljubljana na predlog ZVKDS, OE Ljubljana pripravlja razglasitev starega letališča v Mostah za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Območje spomenika in vplivnega območja spomenika obsega parcele št. 126/1, 126/2, 127/106, 127/107, 127/108, 127/128, 127/161, 127/162, 127/163, 127/164, 127/165, 127/166, 127/167, 127/168, 552/1, 552/2, 567/1 – del, 1242/3 ter parcele št. 127/157, 127/158, 127/160, 127/339, 127/340, 546/8, 546/9, 546/10, 547/2, 548/2, 550/3, 551/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/8, 567/1 - del, vse k.o. Moste.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) vse lastnike navedenih parcel obveščamo, da bo javna obravnava v zvezi z razglasitvijo dne 10. februarja 2011 ob 15.00 v Mali dvorani Španskih borcev, Zaloška 61, Ljubljana.

Na javni obravnavi bodo predstavljeni razlogi za razglasitev, osnutek akta o razglasitvi in kartografska dokumentacija.

Mnenja lastnikov prej navedenih nepremičnih o nameravani razglasitvi bomo sprejemali v času od 10. do vključno 25. februarja 2011 pisno na naslov Oddelek za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, po el.pošti na naslov miljana.smrdel@ljubljana.si, kultura@ljubljana.si  ali ustno na zapisnik.
 

Razpisne datoteke