Javno povabilo kandidatkam in kandidatom za mesto umetniškega direktorja, umetniške direktorice programa Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025

Zaključen: 20. 6. 2020

Datum objave: 3. 6. 2020
Rok za oddajo kandidatur: 20. 6. 2020

Javno povabilo je namenjeno kandidatkam in kandidatom z mednarodnimi referencami s področja umetnosti in kulture, ki bodo zasnovali izviren in umetniško prepoznaven del programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK).

Program mora vključevati evropsko dimenzijo in kar najbolje odgovarjati na kriterije za izbor za EPK.
Z izbrano kandidatko/ kandidatom bo sklenjena pogodba za čas do razglasitve mesta, ki bo izbrano za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 iz Slovenije (predvidoma do konca leta 2020).

Rok za oddajo kandidatur: 20. 6. 2020

Vloga mora vsebovati:

  • biografijo in bibliografijo kandidata ali kandidatke;
  • opis referenc, ki so primerljive z umetniškim vodenjem Evropske prestolnice kulture 2025;
  • umetniško vizijo, ki sledi knjigi kandidature Mestne občine Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Knjiga kandidature je dosegljiva:

  • v slovenskem jeziku : https://epk.ljubljana.si/assets/Novice/Bidbook/LJ-2025-slo-v2.pdf

Naloge kandidata, kandidatke za umetniško direktorico, umetniškega direktorja:

  • zasnova vizije programa, ki bo del druge, zaključne knjige kandidature Mestne občine Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025;
  • sodelovanje z Delovno skupino, ki vodi pripravo kandidature Mestne občine Ljubljana za naziv Evropske prestolnice kulture 2025;
  • sodelovanje pri finalnem zagovoru kandidature.

Kandidatke in kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 26. 6. 2020.

Angažma izbrane kandidatke oziroma kandidata se prične 1. 7. 2020.

Vloge je potrebno oddati priporočeno, na naslov: PISARNA LJ 2025, Oddelek za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, SI- 1000 Ljubljana. Pripis: »umetniški direktor/direktorica LJ2025«.

Vse informacije in vprašanja: EPK2025@ljubljana.si