Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 10. 2020

Datum objave: 24. 9. 2020
Rok za sprejem pondb: 14. 10. 2020

Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor v skupni velikosti 76,00 m2, Zadobrovška cesta 1, 1000 Ljubljana.

Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik - oseba javnega prava (68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti). Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki izvajajo program dnevnega centra za otroke in mladostnike.

Razpisne datoteke