Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2023

Datum objave: 24. 11. 2023
Rok za prijavo: 14. 12. 2023

Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor v skupni velikosti 203,30 m2, Zadobrovška cesta 1, 1000 Ljubljana.

Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik - oseba javnega prava (68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki izvajajo program dnevnega centra za otroke in mladostnike.

Razpisne datoteke