Povabilo k pripravi idejne rešitve za postavitev spomenika prof. dr. Francetu Bučarju

Zaključen: 31. 1. 2017

Datum objave: 5. 1. 2017
Rok za prijavo: 31. 1. 2017 do 12.00 ure.

Postopek izbire bomo izvedli skladno z Navodilom o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (st. 430-1714/200-9 z dne 3.11.2014).

Predmet naročila Komisija za postavitev javnih spomenikov - obeležij v Mestni občini Ljubljana je na 23. seji, 31.8.2016, sprejela sklep: »Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL daje soglasje k postavitvi spomenika prof. dr. Francetu Bučarju, kot eni najpomembnejših osebnosti slovenske sodobne zgodovine. Načrtovana lokacija je na Trgu narodnih herojev, ob stavbi Državnega zbora RS.

Za morebitne dodatne intonacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: metka.strajhar@ljubljana.si ali po telefonu O I /306-48-46.

Avtor predloga, ki ga bo komisija ocenila najvišje, bo pozvan k izvedbi spomenika prof. dr. Francetu Bučarju.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo Vsa pojasnila v zvezi s povabilom pošljite pisno na naslov : metka.strajhar@ljubljana.si, do vključno 27. januarja 2017.
Odgovore vam bomo poslali pisno po elektronski posti.

 

Vprašanja in odgovori

 1. osnutek idejne rešitve - bozzetto - zanima me : ali se predvideva upodobitev doprsnega kipa Prof. Dr. Franceta Bučarja?
  Odgovor: da.
  Iz teksta Predmet naročila : »Avtorji morajo pri izdelavi idejne rešitve upoštevati : 2. Določeno umestitev v prostor in podstavek z napisom, ki je določen v razpisni dokumentaciji«. - Mi lahko pošljete razpisno dokumentacijo, kjer je definiran napis.

  Zanima me :
  - mesto umestitve kipa v prostor ?
  - zanima me ali se predvideva » tipski« podstavek glede dimenzij in oblike ( glede na že postavljen kip Stanetu Kavčiču na lokacija Trg narodnih herojev, ob stavbi državnega zbora RS).
  - zanima me podstavek z napisom – kaj obsega napis: samo priimek ,ime, letnico rojstva, smrti, je predviden še dodatni tekst ... ?
  Odgovor: Skladno s kulturno varstvenimi pogoji je predlagan spomenik dr. Francetu Bučarju, v neposredni bližini že stoječega spomenika Stanetu Kavčiču. Spomenik naj ima podstavek in napis enakih dimenzij in oblik, kot jih ima spomenik Stanetu Kavčiču.
 2. Za g. Bučarja naj bi bil podstavek z napisom, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Tega napisa v razpisni dokumentaciji ne najdem, mi ga lahko prosim posredujete?
  Odgovor: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da naj bo podstavek in napis enak, kot pri že postavljenem spomeniku Stanetu Kavčiču. Glede na to prilagamo fotografije.

Razpisne datoteke