Povabilo k pripravi idejne rešitve za postavitev spomenika prof. dr. Jožetu Toporišiču

Zaključen: 31. 1. 2017

Datum objave: 5. 1. 2017
Rok za prijavo: 31. 1. 2017 do 12.00 ure.

Postopek izbire bomo izvedli skladno z Navodilom o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (st. 430-1714/200-9 z dne 3.11.2014)

Predmet naročila

Komisija za postavitev javnih spomenikov - obeležij v Mestni občini Ljubljana je na 23. seji, 31. 8. 2016, sprejela sklep: »Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL daje soglasje k postavitvi spominskega obeležja akademiku, prof. dr. Jožetu Toporišiču. Predlagana lokacija postavitve je severni del južnega zidu Foersterjevega vrta pri Filozofski fakulteti. Strokovna komisija je predlagala, naj bo spomenik sodobna kiparska upodobitev prof. Jožeta Toporišiča, dopolnjena z arhitekturno rešitvijo umestitve ob južni zid Foersterjevega vrta.

Za morebitne dodatne infonnacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: metka.strajhar@ljubljana.si ali po telefonu 01/306-48-46.

Avtor predloga, ki ga bo komisija ocenila najvišje, bo pozvan k izvedbi spomenika prof. dr. Jožetu Toporišiču.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vsa pojasnila v zvezi s povabilom posljite pisno na naslov: metka.strajhar@ljubljana.si, do vkljucno 27. januarja 2017.
Odgovore varn borno poslali pisno po elektronski posti.

 

Vprašanja in odgovori

 1. osnutek idejne rešitve – bozzetto - zanima me : Okvirna velikost osnutka (bozzetto) ?
  Odgovor: osnutek naj bo primerne velikosti za predstavitev komisiji - zanima me : Okvirna (naravna) velikost spomenika ? Odgovor: velikost predlaga avtor, glede na umestitev v južni zid Foersterjevega vrta.
 2. arhitekturna rešitev postavitve spomenika v prostor - zanima me : podrobnejša označitev lokacije na južnem zidu Foersterjevega vrta ?
  Odgovor: podrobnejšo lokacijo predlaga avtor.
 3. načrt izvedbe napisa : - zanima me : napis obsega samo osnovne podatke – priimek in ime ter datum rojstva, smrti ? - zanima me : ali obsega tudi tekst vezan na avtorjevo življensko delo ?
  Odgovor: napis predlaga avtor.
 4. načrt izvedbe podstavka : - zanima me : ali se predvideva v prihodnosti postavitev več spomenikov ob južnem zidu Foersterjevega vrta ?
  Odgovor: ne. - zanima me : okvirne mere podstavka ( višina in tloris podstavka) ? Odgovor: umestitev in mere predlaga avtor.
 5. V zvezi z razpisom za idejno resitev spomenika g. Toporisicu in g. Bucarju bi prosil, ce mi posredujete sifro za prijavo.
  Odgovor: Šifro si izmislite sami.
 6. Predvsem za spomenik g. Toporisicu bi se mi zdelo zanimivo vkjucit tudi kak tekst, oziroma iz njega izhajat. Zanima me, ce v okviru razpisa ali s strani njegove druzine morda obstaja tudi kaksen preferiran tekst (misel, izjava), ki bi ga lahko vkljucili v idejno resitev?
  Odgovor: Kakršen koli tekst vključujete po lastni presoji.
 7. In se vprasanje glede same postavitve, ki ne sme vkjucevat nobenih temeljev, napisi pa naj ne bi bili na tleh... Kakrsnokoli vertikalno skulpturo postavljat na zemljo se mi zdi zaradi kasnejsega posedanja in same stabilnosti precej problematicno in me zanima, ce tudi tukaj obstajajo morda kake preference, omejitve, gabariti?
  Odgovor: Rešitve oziroma umestitev v prostor je del natečajne rešitve, ki jo pričakujemo od predlagateljev.
 8. Al je potrebno predlozit tudi fizicno maketo?
  Odgovor: Predložiti je potrebno karkoli, kar bo vizualno ponazarjalo idejno rešitev spomenika.
 9. Po prijaznem nasvetu, Vam pošiljam vprašanje v zvezi s postavitvijo spomenika dr. J. Toporišiču: Ker v spomeniškovarstvenih pogoji piše, da je prepovedano postavljanje temeljev, sledi, da bo spomenik pritrjen na zid Foersterjevega parka? To namreč narekuje tudi specifično rešitev spomenika, ki verjetno zaradi nosilnosti zidu ne sme biti težka.
  Odgovor: Ker je območje Foersterjevega vrta arheološki rezervat, kakršno koli kopanje v tla ni dopustno. Glede na to je mogoče umestiti spomenik le na zid. Zagotovo mora biti teža primerna za nosilnost zidu
 10. Zanima me ali so za natečaj za spominsko obeležje akademiku, prof. dr. Jožetu Toporišiču predvidene kakršnekoli arhitekturne podlage (situacija območja, tlorisi, fasade?…). Med razpisnim materialom jih nisem našel.
  Odgovor: V razpisni dokumentacije je navedena samo želena lokacija spomenika.
 11. Vprašanje: Imam se eno vprasnje v zvezi z lokacijo spomenika za g. Toporisica in sicer v razpisni dokumentaciji piše, da je predlagana lokacija za postavitev na severnem delu Foerstejevega vrta od južnega zidu. Zanima me kaj konkretno, oziroma katera površina Foersterjevega vrta je s tem misljena, saj je dejansko cel vrt na severnem delu juznega zidu? Ali je potemtakem spomenik lahko kjerkoli na Foerstejevem vrtu? Ce temu ni tako, vas prosim, da mi posljete nacrt, kjer je oznacen del vrta za postavitev.
  Odgovor: Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana je v kulturnovarstvenih pogojih jasno zapisal, da se spomenik postavi na južni zid Foersterjevega vrta. Ker pa ima vsak zid dve stranici, je tudi določeno, da gre za njegovo severno stranico.
 12. Vprašanje: Ali je spomenik mozno postaviti zgolj na zid ali tudi na travo, ce se kipa ne temelji? Odgovor: Da. Možno je postaviti tudi na zemljo, če se s tem ne posega v zemeljsko plast.

 

Razpisne datoteke