Sklep o sofinanciranju kulturno raziskovalnih projektov ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Zaključen:

Datum objave: 19. 5. 2008

Rezultati razpisa