Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja častniških organizacij

Zaključen: 10. 4. 2006 , objava rezultatov: 10. 4. 2006

Datum objave: 10. 4. 2006
Rok za prijavo: 10. 4. 2006
Rezultati razpisa: 10. 4. 2006

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje častniških organizacij, ki delujejo na področju MOL (Uradni list RS, št.4/06).

Rezultati razpisa