Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja Raziskovalni projekti, tisk in posveti

Zaključen: 18. 6. 2007 , objava rezultatov: 18. 6. 2007

Datum objave: 18. 6. 2007
Rok za prijavo: 18. 6. 2007
Rezultati razpisa: 18. 6. 2007

Rezultati razpisa