Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov za področje strokovnega /znanstvenega tiska in strokovnih /znanstvenih posvetov

Zaključen: 11. 4. 2006 , objava rezultatov: 11. 4. 2006

Datum objave: 11. 4. 2006
Rok za prijavo: 11. 4. 2006
Rezultati razpisa: 11. 4. 2006

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje strokovnega /znanstvenega tiska in strokovnih /znanstvenih posvetov (Uradni list RS, št. 4/06)

Rezultati razpisa