Sklep o sofinanciranju znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov

Zaključen: , objava rezultatov: 23. 12. 2009

Datum objave: 22. 12. 2008
Rezultati razpisa: 23. 12. 2009

Rezultati razpisa