Ureditev Trnovskega pristana

Zaključen: 24. 7. 2008 , odpiranje prijav: 24. 7. 2008

Datum objave: 8. 7. 2008
Rok za prijavo: 24. 7. 2008
Odpiranje prijav: 24. 7. 2008

JN 5669/2008

Ureditev Trnovskega pristana obsega:

  • sanacija obstoječih stopnic med rečnim koritom in drevoredom
  • utrditev in preplastitev peščene površine
  • utrditev in zatravitev brežine
  • namestitev novih klopi in košev za smeti
  • umestitev diskretne osvetlitve

Razpis je objavljen na portalu javnih naročil (številka objave: JN 5669/2008).
 

>> Povezava na objavo.