Vabilo nevladnim kulturnim organizacijam in samostojnim ustvarjalcem na kulture, da MOL-u posredujejo predloge za kandidatke in kandidate v projektni skupini

Zaključen: 2. 12. 2009

Datum objave: 19. 11. 2009
Rok za prijavo: 2. 12. 2009

Z namenom intenziviranja dialoga s predstavniki nevladnega kulturnega sektorja namerava Mestna občina Ljubljana ustanoviti Projektno skupino za urejanje odnosov med Mestno občino Ljubljana in nevladnimi organizacijami in samostojnimi ustvarjalci na področju umetnosti in kulture.

Gre za nadaljevanje dela Projektne skupine za kulturno politiko Mestne občine Ljubljana, ki jo je ljubljanski župan Zoran Janković imenoval marca 2007 in ki bo v novi sestavi ter z novimi nalogami razširila obseg svojih dejavnosti.

V zvezi s tem vabimo vse nevladne kulturne organizacije (kulturna društva in zasebne kulturne zavode), ki niso članice Asociacije - Društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture, imajo svoj sedež na območju MOL, kakor tudi samostojne ustvarjalce na področju kulture, ki imajo v MOL stalno bivališče, da Mestni občini Ljubljana posredujejo svoje predloge za kandidatke in kandidate v tej skupini. Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost pri Mestnemu svetu MOL bo iz nabora prispelih predlogov imenoval 4 (štiri) predstavnike nevladnega kulturnega sektorja, ki se jim bo v projektni skupini pridružilo še 5 (pet) predstavnikov Asociacije - Društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture, 2 (dva) predstavnika Oddelka za kulturo MOL in 1 (en) predstavnik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL.Prosimo vas, da poimenske predloge za kandidatke in kandidate posredujete na naslov: Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, ali pa na elektronski naslov: lena.jevnik@ljubljana.si. Predlogi, ki naj vsebujejo naslov in kratek življenjepis predlagane osebe, morajo biti poslani najpozneje do (vključno) srede, 2. decembra 2009.
Oddelek za kulturo MOL
dr. Uroš Grilc l.r.,
načelnik

 

Razpisne datoteke