Strokovne komisije MOL na področju kulture

Strokovne komisije MOL na področju kulture za obdobje 2019-2023

Strokovne komisije opravljajo predvsem naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in pozive ter mnenja k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in pozivov;
 • obravnavajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredni poziv;
 • strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na javni razpis oziroma javni poziv za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, v skladu s predpisi;
 • dajejo mnenja in priporočila s področja, za katera so imenovana;
 • opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi oziroma akti, ki se nanašajo na njihovo področje dela.

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti:

Predsednica: Nika Arhar

Člani/ce:

Nataša Berce
Pia Brezavšček
Blaž Lukan
Diana Koloini

Strokovna komisija za glasbene umetnosti:

Predsednik: dr. Matjaž Barbo

Člani/ce:

Mojca Menart
Žiga Klančar
Lado Jakša
Igor Bašin

Strokovna komisija za vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje:

Predsednica: Barbara Sterle Vurnik

Člani/ce:

Yasmin Martin Vodopivec
Katjuša Kranjc
Barbara Borčič
Maja Vardjan

Strokovna komisija za intermedijske umetnosti:

Predsednica: Maja Murnik

Člani/ce:

Tanja Grosman
Miha Turšič
Vladimir Vidmar
Sara Božanić

Strokovna komisija za kulturno-umetnostno vzgojo:

Predsednica: Barbara Kelbl

Članice:

Lili Šturm
Katja Preša
Alma R. Selimović
Ana Sluga

Strokovna komisija za področje knjige:

Predsednik: dr. Gašper Troha

Člani/ce:

Kristina Picco
Dušan Šarotar
Andrej Hočevar
Agata Tomažič

Strokovna komisija za premično in nepremično kulturno dediščino:

Predsednica: dr. Bojana Rogelj Škafar

Članice:

Damjana Pečnik,
Vesna Vozlič Košir
dr. Kaja Širok
mag. Mateja Breščak

Strokovna komisija za podporne kulturne programe:

Predsednica: Nika Arhar

Člani/ce:

dr. Matjaž Barbo
Barbara Sterle Vurnik
Tanja Grosman

Strokovna komisija za sofinanciranje projektov, ki so sofinancirani preko projekta Ustvarjalna Evropa

Predsednica: Nika Arhar

Člani/ce:

Barbara Sterle Vurnik
Tanja Grosman

Strokovna komisija za transdisciplinarne programe:

Predsednik: dr. Tomaž Toporišič

Člani/ce:

Tjaša Pureber
Miha Colner

Strokovna komisija za festivale:

Predsednica: Mojca Menart
Člani/ce:

dr. Gašper Troha
Nika Arhar
Barbara Sterle Vurnik
Tanja Grosman

Komisija za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih Mestne občine Ljubljana

Komisija opravlja naslednje naloge:

 • daje mnenje k strokovnim podlagam, ciljem in kriterijem letnega javnega razpisa za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih Mestne občine Ljubljana,
 • strokovno ocenjuje in izbira vloge v okviru javnega razpisa za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih Mestne občine Ljubljana,
 • strokovno ocenjuje in izbira vloge za razstavne projekte, prispele izven javnega razpisa
 • daje mnenja in priporočila s področja programske politike v prostorih Mestne občine Ljubljana, ki so namenjeni razstavni in predstavitveni dejavnosti.

Člani komisije

 • prof. Janez Koželj (predsednik)
 • Karmen Žirovnik
 • Nuša Krajnc
 • Nina Koželj
 • Božidar Zrinski
 • Jani Pirnat