ponedeljek, 14. 9. 2020

Investicija v znanje in vzgojo ni nikoli odveč

Novi zvezki, očiščene radirke, ošiljene barvice, novi copati in telovadna oprema, šolska torba – vse diši po svežem. Tudi to je del otroškega veselja, ki spremlja vrnitev v šolo po poletnih počitnicah.
Avtorica: Marija Fabčič, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Za starše pa novo šolsko leto pogosto pomeni pravo investicijo – tako kot za nas na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki se vse leto trudimo izboljševati razmere, v katerih odraščajo naše največje dragocenosti: otroci.

Od leta 2006 dalje smo v vrtcih s številnimi investicijami zagotovili dodatne 104 oddelke za več kot 3000 otrok. Zaradi manjše rodnosti se postopoma število otrok, ki so glede na standarde in normative vključeni v oddelke v vrtcih, zmanjšuje; hkrati pa se povečuje delež otrok, ki obiskujejo vrtec. Beležimo že kar 95,5-odstotno vključenost otrok v vrtce.

Število učencev v šolah se še vedno povečuje: naše šole letos obiskuje 6.031 učencev več kot pred enajstimi leti, kar je več kot 30 % več. Očiten je trend povečanega odloga prehoda iz vrtca v šolo. Letos v vrtcu ostaja kar 15 % otrok – za eno šolo učencev, tako da se ob vpisu v prvi razred srečujeta dve generaciji. Kapacitete šol smo od leta 2008 do letos povečali za 159 oddelkov.

Letos izvajamo kar 12 obsežnih prenov in novogradenj. Toda naj poudarim, da ne izvajamo zgolj posegov za zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet, temveč dosledno skrbimo za doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti objektov ter z izboljševanjem energetske učinkovitosti omogočamo kakovostne bivalne pogoje za otroke in zaposlene.

Od leta 2006 do 2020 smo iz proračuna Mestne občine Ljubljana za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.148.196.986 evrov, od tega 276.255.201 evro za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 17.101.297 evrov nepovratnih sredstev. Samo lani smo v mestnem proračunu za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili skoraj 103 milijone evrov oziroma tretjino proračuna. Investicijski načrt bo tudi v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe po vrtcih in osnovnih šolah.

foto
Foto: Dunja Wedam

Večji letošnji projekti v vrtcih

 • Vrtec Jelka, enota Palčki – celovita prenova objekta in nadzidava, predviden zaključek do oktobra 2020
 • Vrtec Viški gaj, enota Zarja – celovita prenova objekta, predviden zaključek do oktobra 2020
 • Vrtec Kolezija, enota Murgle – celovita prenova objekta in izgradnja večnamenskega prostora ter prenova kuhinje, predviden zaključek do novembra 2020
 • Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta – celovita prenova objekta, predviden zaključek do oktobra 2020
 • Vrtec Ciciban, enota Ajda – celovita prenova objekta z izgradnjo večnamenskega prostora, projekt bo predvidoma zaključen do marca 2021

Večji letošnji projekti v osnovnih šolah

 • OŠ Riharda Jakopiča – rušitev in novogradnja prizidka s telovadnico in dodatnimi učilnicami, projekt bo zaključen predvidoma do maja 2021
 • OŠ Martina Krpana – rušitev in novogradnja prizidka z dodatnimi učilnicami, projekt bo zaključen predvidoma do aprila 2021
 • OŠ Vrhovci – rušitev in novogradnja za pridobitev novih učilnic, projekt bo zaključen v decembru 2020
 • OŠ Nove Fužine – celovita obnova objekta in nadgradnja objekta, ki vključuje ureditev 5 oddelkov Vrtca Pedenjped enota Šlik Šlak, projekt bo zaključen do novembra 2020 
 • OŠ Koseze – izgradnja novega prizidka, ki bo zaključena v novembru 2020
 • OŠ Franca Rozmana Staneta – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen v oktobru 2020
 • OŠ Mirana Jarca – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen v oktobru 2020

 

Preberite tudi: