Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, so za Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje predvidene naslednje naloge:

  • Opravlja naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in preprečevanja zasvojenosti.
  • Zagotavlja sofinanciranje programov za otroke.
  • Zagotavlja usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za delo z mladimi ter starši.

Organizacijske enote v sestavi:

  • Odsek za izobraževanje
  • Odsek za predšolsko vzgojo
Več o organizacijskih enotah Oddeleka za Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje