Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi

Zaključen: 4. 9. 2015

Datum objave: 27. 8. 2015
Rok za prijavo: 4. 9. 2015

Podsekretar – vodja odseka v Odseku za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (šifra DM: 38).

Mestna občina Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi: podsekretar – vodja odseka v Odseku za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (šifra DM: 38).

Razpisne datoteke