Javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022

Zaključen: 3. 9. 2021

Datum objave: 15. 7. 2021
Dijaki: 3. 9. 2021
Študenti : 5. 10. 2021

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022, in sicer:

 • 6 štipendij za dijake,
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2021/2022.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 27. 7. 2021 do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

 • dijaki do 3. 9. 2021,
 • študenti do 5. 10. 2021.

Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013): Neuradno prečiščeno besedilo - Odlok o štipendiranju.

Razpisne datoteke