Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2016

Zaključen: 2. 12. 2015 , odpiranje prijav: 7. 12. 2015

Datum objave: 28. 10. 2015
Rok za prijavo: 2. 12. 2015
Odpiranje prijav: 7. 12. 2015

Predmet razpisa:
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

I. PREDMET RAZPISA

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL

Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.

V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. podnebne spremembe,
2. medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi,
3. narava in biotska raznolikost,
4. zdrava prehrana (samooskrba),
5. ravnanje z odpadki,
6. voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo,
7. mesto, prijazno invalidom,
8. zelena prestolnica,
9. jubileji vrtcev.

Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacije občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.

V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.

Razpisne datoteke