Javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL v letu 2011

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.

V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:

a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije,
b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja,
c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji),
d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL,
e) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju,
f) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju,
g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav,
h) jubileji vrtcev,
i) izvedba projekta »Za lepšo Ljubljano«.
 

Obrazci

Razpisne datoteke