Javni razpis za sofinanciranje PREVENTIVNIH PROGRAMOV NA PODROČJU RAZLIČNIH VRST ZASVOJENOSTI v MOL za leto 2019 in/ali od leta 2019 do leta 2021

Zaključen: 5. 12. 2018 , odpiranje prijav: 11. 12. 2018

Datum objave: 26. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 12. 2018
Odpiranje prijav: 11. 12. 2018

Namen tega javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2019 in/ali od leta 2019 do leta 2021, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.

Cilji, ki jih ta javni razpis zasleduje so: prispevek k zdravju, varnosti in dobrobiti vsakega udeleženega posameznika, spodbujanje zdravega življenjskega sloga in dobrega počutja, krepitev osebnih in socialnih kompetenc ter samozavesti, izvajanje dokazano učinkovitih pristopov in dobrih praks na področju preprečevanja zasvojenosti različnih vrst.

Vlogo za vsak program posebej vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi https://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/financiranje-razpisi/opvi/jr-zasvojenost-2019/
(ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti zahtevane priloge.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 5.12.2018 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja.

Informativni dan: 7.11.2018.

Razpisne datoteke