Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2024 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 10. 11. 2023

Datum objave: 6. 10. 2023
Rok za prijavo: 10. 11. 2023

Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) izvedeni v letu 2024. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

Vsebinska področja:

A) Raziskovalni tabori za učence
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
F) Organizator 37. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov) vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 6. 10. 2023 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 10.11. 2023 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom ali projektom.

 

OPVI MOL vabi na informativni dan za JR.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96669573297?pwd=OHZrejRqZndpaDFvVENIcXJMdmNEZz09
Meeting ID: 966 6957 3297
Passcode: 037095

Razpisne datoteke