Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2006 ali od leta 2006 do leta 2008

s področja:  preprečevanja zasvojenosti

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. Povzetek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2006 ali od leta 2006do leta 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti z navedbo posebnega pogoja
  2. Prijavni obrazec na javni razpis
  3. Merila za izbor projektov in način financiranja
  4. Vzorec pogodbe za leto 2006
  5. Vzorec pogodbe za obdobje 2006 – 2008
  6. Obrazec za letno evalvacijo
  7. Obrazec za fazno poročilo
  8. Zahtevek za izplačilo