Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 s področja vzgoje in izobraževanje za trajnostno prihodnost v MOL

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov / programov v MOL za leto 2006 s področja vzgoje in izobraževanja za trajnostno prihodnost

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov/ programov v MOL za leto 2006 s področja izobraževanja
  2. Povzetek Javnega razpisaza sofinanciranje projektov/ programov v MOL za leto 2006 s področja izobraževanja
  3. Prijavni obrazec za javni razpis
  4. Merila za izbor
  5. Obrazec za končno poročilo
  6. Obrazec za fazno poročilo
  7. Obrazec za točkovanje po merilih
  8. Zahtevek za izplačilo ob poročilu
  9. Upravičenost stroškov