Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje mladinske dejavnosti

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV ZA LETO 2006 IN/ALI ZA LETA OD 2006 DO 2008

PODROČJE: 1. MLADINSKA DEJAVNOST

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 • Povzetek vsebine javnega razpisa, ki se nanaša na področje 1. Mladinska dejavnost (celotna vsebina objave je tej spletni strani oz. v Uradnem listu RS)
 • Namen, predmet in posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Sklop A: lokalne mladinske dejavnosti v obliki projektov za leto 2006 in programov za leta od 2006 do 2008

 1. Prijavni obrazec za prijavo projekta oz. programa
 2. Merila za izbor projekta oz. programa
 3. Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta za leto 2006
 4. Vzorec pogodbe za sofinanciranje programa za leta od 2006 do 2008
 5. Obrazec za delno poročilo projekta oz. programa
 6. Obrazec za končno poročilo projekta oz. programa

Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti za leto 2006

 1. Prijavni obrazec za prijavo mednarodne aktivnosti
 2. Merila za izbor mednarodne aktivnosti
 3. Vzorec pogodbe za sofinanciranje mednarodne aktivnosti
 4. Obrazec za končno poročilo mednarodne aktivnosti