Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 za področje mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL

Zaključen: 13. 2. 2006 , odpiranje prijav: 13. 2. 2006

Datum objave: 13. 1. 2006
Rok za prijavo: 13. 2. 2006
Odpiranje prijav: 13. 2. 2006

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008

PODROČJE: Mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 1. Javni razpis (objava v Uradnem listu RS)
 2. Povzetek besedila javnega razpisa za področje MRP
 3. Prijavni obrazec
 4. Merila za ocenjevanje vlog 
 5. Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
 6. Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta/programa:
  za leto 2006
 7. Poročilo o realizaciji projekta
 8. Vzorec obrazcev za poročila o izvajanju programa/projekta 
 9. Zahtevek za nakazilo