Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2012 za področje mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: 21. 11. 2011

Datum objave: 28. 10. 2011
Rok za prijavo: 21. 11. 2011

Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana

Razpisna dokumentacija:

  • Povzetek besedila javnega razpisa za področje MRP
  • Prijavni obrazec
  • Merila za ocenjevanje vlog
  • Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta/programa:za leto 2012
  • Vzorec obrazcev za poročila o izvajanju programa/projekta
  • Zahtevek za nakazilo
     

Razpisne datoteke