Mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL

Zaključen:

Datum objave: 18. 3. 2005

 

Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2005 in/ali za leta od 2005 do 2007 z naslednjih področij:

  • Mladinska dejavnost
  • Preprečevanje zasvojenosti
  • Zdravstveno in socialno varstvo – Ljubljana zdravo mesto
  • Mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL
  • Raziskovalni projekti, tisk in posveti