Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov in/ projektov v MOL za leto 2013 s področja PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI (Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26.10.2012)

Zaključen: 1. 3. 2013

Datum objave: 1. 3. 2013
Rok za prijavo: 1. 3. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU ZA LETO 2013

Prejeli smo 53 vlog, od tega jih je bilo sprejetih v sofinanciranje 51 programov. Za izvajanje preventivnih programov zato namenjamo 201.083,00 EUR.
 

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje univerzalnih preventivnih programov za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov v vrtcih in osnovnih šolah – 14 programov v skupni višini 55.870,00 EUR.

2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje selektivnih in indiciranih preventivnih programov za posamezne otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces. – 7 programov v skupni višini 27.958,00 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH
3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne in selektivne preventive za pedagoške delavce. – 14 programov v skupni višini 56.009,00 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STARŠEV
4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev,ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov. – 13 programov v skupni višini 40.381,00 EUR.

5. Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. Predmet tega sklopa je sofinanciranje selektivnih in indiciranih preventivnih programov za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov. – 1 program v skupni višini 3.125,00 EUR.

PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROGRAMI
Predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih preventivnih programov za otroke in mladostnike, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje.
6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti. – 4 programi v skupni višini 17.740,00 EUR.

Rezultati razpisa