Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020

Zaključen:

Datum objave: 27. 2. 2018

Seznam prejemnikov sredstev:
LN: 430-1999/2017-14
Datum: 27. 02. 2018

Prijavitelj

Naziv programa

Znesek sofinanciranja

obdobje sofinanciranja

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

 Otroški parlament

3705,00

1

Društvo študentov medicine Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana

Poskrbi zase

573,00

1

Inštitut Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu, socialno podjetje, Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana

ZaVestno prijateljstvo

2159,00

1

Zavod Varni internet, Cesta v Zgornji log 32,1000 Ljubljana

Jaz in moj spletni čas

5106,00

3

Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja, Črnuška 9, 1231 Ljubljana Črnuče

Vrstniška mediacija

1695,00

1

Društvo za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja - Sprememba.si, Kristanova 8, 1000 Ljubljana

Srčne delavnice - sr(e)čni otroci

5745,00

1

Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana

Vrstniška mediacija

808,00

3

Zavod Varni internet, Cesta v Zgornji log 32,1000 Ljubljana

1, 2, 3 do spletne  varnosti

5404,00

3

Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved - FORTOX, Pod brezami 24, 1000 Ljubljana

Alkoholne ključavnice: kdaj, kje in zakaj?

4410,00

1

Zavod Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov, Komenskega ulica 24, 1000 Ljubljana

Ko zmaga jeza

5540,00

1

Mladinsko združenje za prehransko politiko, V jami 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Lepa Vida

1971,00

1

Zavod Enostavno prijatelji, Cesta Dolomitskega odreda 137
1000 Ljubljana
 

Škratek prijateljček

6232,00

2

Društvo za digitalno pismenost, Stari trg 3, 1000 Ljubljana

Digitalni mojster

5613,00

3

Plesni epicenter, zavod za plesno vzgojo, izobraževanje, pomoč z umetnostjo in prosti čas, Mencingerjeva 29, 1000 Ljubljana

Gibalni dialog - plesno gibalna preventiva in terapija

993,00

1

Osnovna šola Danile Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana

Celostna rast mladostnika

2115,00

1

Mladinska zveza Brez izgovora, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana

Martin Krpan

2518,00

3

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana

Hvala - združeni proti vrstniškemu pritisku

2604,00

1

Zavod Varni internet, Cesta v Zgornji log 32,1000 Ljubljana

Ti in jaz na spletu brez nasilja

5233,00

3

Mladinska zveza Brez izgovora, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana

Moja kampanija MOL

1567,00

1

Mladinsko združenje za prehransko politiko, V jami 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani

#Super JAZ

2745,00

1

Društvo Svetovalni svet, Einspielerjeva 2a, 1000 Ljubljana

Pravi naslov za preventivo

1745,00

1

Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

Čustva nas učijo

832,00

1

Društvo za digitalno pismenost, Cesta v Zgornji log 79, 1000 Ljubljana

Preprečujmo spletno nasilje

5613,00

3

MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana

 Odraščanje in mi

4465,00

1

Kulturno umetniško društvo Pozitiv, Poljanska 26, 1000 Ljubljana

ASTTNP #astitudnotpadu

3517,00

3

Društvo za digitalno pismenost, Cesta v Zgornji log 79, 1000 Ljubljana

RE5no o varno5ti

5146,00

3

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, Pod topoli 2, 1000 Ljubljana

Psihomotorična praksa za otroke s posebnimi potrebami

4990,00

1

Društvo za urejeno življenje ABSTINENT, Linhartova 13, 1000 Ljubljana

Hop čez jarek

2678,00

1

Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka 33, 1000 Ljubljana

Korak v pravo smer

3898,00

3

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, Pod topoli 2, 1000 Ljubljana

Motopedagoške in socialnopedagoške intervencije za otroke s težavami v zgodnjem gibalnem razvoju

4990,00

1

Zavod Manja 360, samostojno in aktivno učenje, Javorjev drevored 25, 1000 Ljubljana

Aktivno učenje - individualni program za izboljšanje učnega uspeha

3898,00

1

Zavod Salesianum za vzgojno izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost, OE Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana

Minibus veselja

4550,00

3

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, Pod topoli 2, 1000 Ljubljana

Razvojno gibalna vzgoja za otroke s težjimi težavami v celostnem razvoju

4990,00

1

Aleksandra - Zavod za pomoč in svetovanje družini, Cesta na Obrije 31, 1000 Ljubljana

Razvoj kognitivnih, socialnih in čustvenih potencialov otroka z uporabo različnih tehnik in metod dela

3335,00

1

Bob zavod za izobraževalne in kulturne dejavnosti, Kvedrova ulica 3, 1000 Ljubljana

ČlovekINJE v Savskem naselju

4331,00

2

Zavod Salesianum za vzgojno izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost, OE Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana

Kreativna skupina Fuskabo

4331,00

3

Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Cirkus v mestu

2545,00

1

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, Karlovška 18, 1000 Ljubljana

Z gibanjem do zdravja

1367,00

1

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, Karlovška 18, 1000 Ljubljana

Iz narave v naravo

2117,00

1

Slovensko društvo za likovno terapijo LIT, Polje 363, 1260 Ljubljana Polje

Izboljšanje telesne samopodobe z likovno terapijo

2973,00

3

Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Ulični cirkus

3705,00

1

Slovensko društvo za likovno terapijo LIT, Polje 363, 1260 Ljubljana Polje

Pomoč otrokom z likovno terapijo

3153,00

1

Društvo za psihosocialno pomoč z umetnostjo PU, Tacenska 123, 1000 Ljubljana

Preventiva za ranljive otroke/mladostnike

4800,00

3

Aleksandra - Zavod za pomoč in svetovanje družini, Cesta na Obrije 31, 1000 Ljubljana

Kako pomagati otrokom, da prepoznajo svoja močna področja in jih uspešno uveljavijo

3165,00

1

Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana

Atelje

1155,00

3

Inštitut za sodobno družino Manami, Zaloška 54, 1000 Ljubljana

Z odnosno kompetenco do osebne avtoritete - temeljni program za osebni in strokovni razvoj pedagoškega osebja

2352,00

1

Inštitut Stopinje za logoterapijo, mediacijo, raziskovanje in izobraževanje, Trubarjeva 57, 1000 Ljubljana

Konflikt in vzgoja za smisel

2440,00

1

Mestna zveza prijateljev mladine  Ljubljana, Linhartova 13, 1000 Ljubljana

Zavedam se - delujem!

3657,00

1

Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije, Škocjan 46a, 6000 Koper

Izobraževanje pedagoških delavcev za preventivno delovanje

4028,00

1

Plesni epicenter, zavod za plesno vzgojo, izobraževanje, pomoč z umetnostjo in prosti čas, Mencingerjeva 29, 1000 Ljubljana

Preventivni program, ki seznanja z dejavniki tveganja in varovanja v vrtčevskem ali šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi skupinami otrok

2420,00

1

Inštitut za mediacijo Concordia, Zavod za reševanje sporov, svetovanje, izobraževanje in raziskovanje, Leskoškova 6, 1000 Ljubljana

Strategije odličnosti učitelja

3136,00

1

Zavod Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov, Komenskega ulica 24, 1000 Ljubljana

V primežu stresa in kako izstopiti iz njega

1548,00

1

Zavod ZVIS, zavod za vzgojo in izobraževanje staršev Ljubljana, Reška ulica 11, 1000 Ljubljana

Krepitev odnosa med otrokom in odraslim

392,00

1

Inštitut Franca Pedička, Resljeva 7, 1000 Ljubljana

Preventiva zasvojenosti, vzgojni načrt in kultura spoštovanja

1980,00

1

Društvo za kulturo inkluzije, Karlovška 18, 1000 Ljubljana

Inkluzivna šola in vrtec

2970,00

1

Inštitut Franca Pedička, Resljeva 7, 1000 Ljubljana

Preventiva zasvojenosti in kultura spoštovanja

1222,00

1

Zavod ZVIS, zavod za vzgojo in izobraževanje staršev Ljubljana, Reška ulica 11, 1000 Ljubljana

Razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc pedagoškega delavca

392,00

1

Društvo za razvijanje čuječnost, Zaloška 10, 1000 Ljubljana

Uvodni program čuječnosti za učitelje

705,00

1

Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS, Triglavska 44, 1000 Ljubljana

Izobraževanje pedagoških delavcev - Izberi zdravo življenje!

4900,00

1

Zavod Center za psihosintezo in razvoj človeških potencialov, Komenskega ulica 24, 1000 Ljubljana

Kako se soočati z agresivnostjo otrok

2958,00

1

Zavod ZVIS, zavod za vzgojo in izobraževanje staršev Ljubljana, Reška ulica 11, 1000 Ljubljana

Strategije za razvoj socialnega in čustvenega področja pri predšolskem otroku

392,00

1

UP Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

Šola življenjskih veščin

2030,00

1

SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo s.p., Rožanska cesta 2, 1000 Ljubljana

Program zviševanja socialne kompetentnosti, socialno - emocionalnega učenja, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine

5542,00

1

Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka 33, 1000 Ljubljana

Prvi stik - sodobna oblika pomoči in sodelovanja

5348,00

3

Peščeni otok, Inštitut za osebnostni razvoj, Resljeva 40, 1000 Ljubljana

Sprememba

5725,00

1

Združenje Bonding psihoterapevtov Slovenije, Škocjan 46a, 6000 Koper

Izobraževanje staršev za preventivno delovanje

2417,00

3

Inštitut Stopinje za logoterapijo, mediacijo, raziskovanje in izobraževanje, Trubarjeva 57,1000 Ljubljana

Šola za starše Stopinje

2040,00

1

Mestna zveza prijateljev mladine  Ljubljana, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Zavestno starševstvo

4200,00

1

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom

518,00

1

Lačna življenja, zavod za izobraževanje in pomoč osebam z motnjami hranjenja in prehranjevanja Jesenice, Ulica Mirkota Roglja 3, 4270 Jesenice

Lačna življenja, predavanja o motnjah hranjenja za starše osnovnošolskih otrok

3938,00

1

Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS, Triglavska 44, 1000 Ljubljana

Krepitev starševskih kompetenc - Izberi zdravo življenje!

4455,00

3

Varna baza - Center za terapevtsko pomoč posameznikom, parom in družinam, Mlinska pot 17, 1231 Ljubljana Črnuče

Krepitev partnerstva v družinah s pred(šolskimi) otroki

1378,00

1

MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana

 Svetovalnica Šiška

4228,00

1

Aleksandra - Zavod za pomoč in svetovanje družini, Cesta na Obrije 31, 1000 Ljubljana

Krepitev samopodobe in samozavesti otrok

2809,00

1

 ELINA, društvo v harmoniji z naravo, Ulica Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica

 Vzgojni izzivi za vsakega starša

1568,00

1

Društvo za psihosocialno pomoč z umetnostjo PU, Tacenska 123, 1000 Ljubljana

Preventiva za starše ranljivih otrok/mladostnikov

4800,00

3

Zavod Nora, Center sodobnih zasvojenosti, Križna ulica 12, 1000 Ljubljana

LOGOUT - Po nasvet na splet, program spletnega in telefonskega svetovanja

4050,00

3

Zavod Manja 360, samostojno in aktivno učenje, Javorjev drevored 25, 1000 Ljubljana

Aktivno, samostojno in učinkovito učenje

5919,00

1

Peščeni otok, Inštitut za osebnostni razvoj, Resljeva 40, 1000 Ljubljana

Učimo se skozi igro

6870,00

3

Inštitut za raziskave in razvoj Utrip, Trubarjeva 13, 1290 Grosuplje

Šolski preventivni program "Izštekani"

3500,00

1

Peščeni otok, Inštitut za osebnostni razvoj, Resljeva 40, 1000 Ljubljana

Nova peščena generacija

7056,00

3

Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS, Triglavska 44, 1000 Ljubljana

Medgeneracijsko druženje - Izberi zdravo življenje!

6105,00

3

Zavod Salesianum za vzgojno izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost, OE Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana

Lepimo medgeneracijske odnose

6234,00

3

Inštitut Stopinje za logoterapijo, mediacijo, raziskovanje in izobraževanje, Trubarjeva 57,1000 Ljubljana

Mavrični dan

2739,00

1

       

Društvo Svetovalni svet, Einspielerjeva 2a, 1000 Ljubljana

Pravi naslov za preventivo - motnje hranjenja

zavrnjen 

 

Rezultati razpisa