Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja aktivnosti za otroke in mladostnike

Zaključen: 15. 2. 2012

Datum objave: 15. 2. 2012
Rok za prijavo: 15. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11

Sredstva, namenjena za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike: 340.000 EUR

Na javni razpis je prispelo 192 vlog, od katerih je bilo 7 vlog nepopolnih, 21 vlog pa je bilo nepravilno opremljene oz. niso bile oddane na predpisan način in so bile zavržene.
Nepopolne vloge so bile pozvane k dopolnitvi),4 vloge so bile ustrezno in pravočasno dopolnjena.
 

Rezultati razpisa