Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja dopolnilne dejavnosti za učence

Zaključen: 15. 2. 2012

Datum objave: 15. 2. 2012
Rok za prijavo: 15. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11)

Sredstva, namenjena za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike: 90.000 EUR

Na javni razpis je prispelo 193 vlog, od katerih je bilo 1 vloga nepopolnih, 10 vlog pa je bilo nepravilno opremljene oz. niso bile oddane na predpisan način in so bile zavržene.
Nepopolne vloge so bile pozvane k dopolnitvi),1 vloga je bila ustrezno in pravočasno dopolnjena.
 

Rezultati razpisa