Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja mladinske aktivnosti

Zaključen: 13. 2. 2012

Datum objave: 13. 2. 2012
Rok za prijavo: 13. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11).

Sredstva, namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov in programov: 400.200,60 EUR
Na javni razpis je prispelo 196 vlog, od katerih je bilo 48 vlog nepopolnih, 3 vloge pa so bile nepravilno opremljene oz. niso bile oddane na predpisan način in so bile zavržene.
Nepopolne vloge so bile pozvane k dopolnitvi (48), 25 vlog je bilo ustrezno in pravočasno dopolnjenih. Pozivi za dopolnitve so se v sklopu A nanašali na sporazume o sodelovanju, na sklopu B pa na manjkajoče vabilo na mednarodno mladinsko aktivnosti.
 

Razpisne datoteke