Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja Mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: 15. 2. 2012

Datum objave: 15. 2. 2012
Rok za prijavo: 15. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11)

Sredstva, namenjena za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in programov: 29.964,00 EUR.

Vlagatelji, ki so podali nepopolne vloge so bili pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Vsi pozvani vlagatelji so vloge dopolnili v predpisanem roku.
 

Rezultati razpisa