Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 10. 2. 2012

Datum objave: 10. 2. 2012
Rok za prijavo: 10. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28.10.2011)

Prejeli smo 84 vlog, od tega jih je bilo sprejetih v sofinanciranje 77 programov. Za izvajanje programov zato namenjamo 218.491,00 EUR.

  • Sklop A Vzgojni cilji - Programi za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah - 23 vlog v skupni višini 72.608,00 EUR, od tega 6 programov za obdobje 2 oz. 3 let
  • Sklop B - Vzgojni cilji - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo - 9 vlog v skupni višini 28.060,00 EUR, od tega 1 program za obdobje 3 let
  • Sklop C – Šole za starševstvo – Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev - 17 vlog v skupni višini 25.951,51 EUR, od tega 2 programa za obdobje 3 let .
  • Sklop D - Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo - 4 vloge v skupni višini 11.432,00 EUR, od tega 1 program za obdobje 3 let.
  • Sklop E - Programi izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah - 21 vlog v skupni višini 58.080,00 EUR, vsi programi so enoletni
  • Sklop F – Preventivni medgeneracijski programi in intervencije – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti - 3 vloge v skupni višini 22.360,00 EUR, od tega en program za obdobje 3 let.
     

Rezultati razpisa