Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015 s področja MLADINSKE AKTIVNOSTI (Uradni list RS, št. 80/12)

Zaključen: 1. 3. 2013

Datum objave: 1. 3. 2013
Rok za prijavo: 1. 3. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU: Sredstva, namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov in programov: 430.202,00 EUR

Na javni razpis je prispelo 190 vlog, od tega je bilo 7 vlog je bilo nepravilno opremljenih oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslane po roku oddaje, 168 vlog je bilo popolnih, 15 vlog nepopolnih - v sklopu A 9 nepopolnih vlog, v sklopu B 5 nepopolnih vlog in v sklopu D 1 nepopolna vloga. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. 12 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, 3 vloge vlagatelji ali niso dopolnili ali jih niso dopolnili v predpisanem roku in so bile zato zavržene, zato je skupaj zavrženih 10 vlog.

Iz navedenega sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 180 vlog, in sicer na področju A - 139, na področju B - 33, na področju C- 5 in na področju D - 3.

Prejemniki sredstev v priponki.

Rezultati razpisa