Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 in/ali od leta od 2014 do leta 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 28. 2. 2014

Datum objave: 28. 2. 2014

(Uradni list RS, št. 88/13)

Prejeli smo 75 vlog, od tega jih je bilo sprejetih v sofinanciranje 65 programov. Za izvajanje preventivnih programov zato namenjamo 234.096,90 EUR.

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

1 Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih šol v MOL, do dopolnjenega 15. leta starosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.– 11 programov v skupni višini 53.463,00 EUR.
2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. – 13 programov v skupni višini 40.277,68 EUR. 

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. – 14 programov v skupni višini 43.259,22 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STARŠEV

4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki so namenjeni staršem otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 15. leta starosti v MOL. Programi se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. – 11 programov v skupni višini 39.694,00 EUR.
5. Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. – 3 programi v skupni višini 3.705,00 EUR.

PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROGRAMI

6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke mladostnike v MOL. – 13 programov v skupni višini 53.689,00 EUR.
Komisija je opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so bili v celoti objavljeni v besedilu javnega razpisa, ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog višine odobrenih sredstev za leto 2014 in/ali od leta od 2014 do leta 2016 in ga predložila direktorici Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je po pooblastilu župana Mestne občine Ljubljana št. 024-92/2013-5 z dne 19.09.2013 pristojna za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev in izdajo sklepov o izboru prejemnikov sredstev javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov v Mestni občini Ljubljana za leto 2014 in/ali od leta od 2014 do leta 2016.
 

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.

Rezultati razpisa