Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 1. 3. 2013

Datum objave: 1. 3. 2013
Rok za prijavo: 1. 3. 2013

Osnovni podatki o javnem razpisu za leto 2013

Razpisana višina sredstev: 497.000 EUR
Na JR se je prijavilo 151 prijaviteljev s skupaj 488 projekti.

Komisija ni ocenjevala vlog:

  • 6 prijaviteljev, ki so poslali vloge v kuvertah, ki niso bile primerno opremljene,
  • 1 prijavitelja, ki je dopolnitev poslal v neustrezno opremljeni kuverti,
  • 1 prijavitelja, ki ni upravičen prijavitelj na razpisnem področju na katerega se je prijavil,
  • 1 prijavitelja, ki je oddal vlogo na napačnem obrazcu in
  • druge vloge 1 prijavitelja, ki je vlogo poslal dvakrat.

Tako je komisija ocenjevala vloge 141 prijaviteljev s 469 prijavljenimi projekti.
 

Rezultati razpisa