Objava rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih

Zaključen: 23. 12. 2011

Datum objave: 23. 12. 2011
Rok za prijavo: 23. 12. 2011

ki delujejo v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, za leto 2012

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 86/2011, 90/2011) so prispele 103 vloge.
 

Od vseh prispelih vlog je bila 1 vloga zavržena, 12 vlog pa je bilo nepopolnih. 8 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, 4 od teh vlog pa niso bile dopolnjene v predpisanem roku ali pa so bile dopolnitve nepopolne. Skupaj je bilo zavrženih 5 vlog.

V nadaljnji postopek se je uvrstilo 98 vlog, sofinanciranje pa je bilo odobreno 61 vlogam. Okvirna višina sredstev na podlagi javnega razpisa je bila 55.000,00 EUR.
 

Seznam prejemnikov sredste v priponki.

Razpisne datoteke