Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

Zaključen: 5. 9. 2019

Datum objave: 12. 7. 2019
Rok za prijavo: 5. 9. 2019 Dijaki
Rok za prijavo: 4. 10. 2019 Študentje

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020, in sicer:
• 16 štipendij za dijake,
• 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
• 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
• 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
• 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:
• dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
• študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
• študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so v šolskem letu 2018/2019 prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
• študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
• študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,
če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2019/2020.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2019 do izteka roka za prijavo.

Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013): Neuradno prečiščeno besedilo - Odlok o štipendiranju.

Razpisne datoteke