Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021

Zaključen: 4. 9. 2020

Datum objave: 13. 7. 2020
Rok za prijavo dijaki: 4. 9. 2020
Rok za prijavo študenti: 5. 10. 2020

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, in sicer:

 • 16 štipendij za dijake,
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2020/2021.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 27. 7. 2020 do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

 • dijaki do 4. 9. 2020
 • študenti do 5. 10. 2020

Razpisne datoteke:

 • Razpisna dokumentacija:
  • besedilo razpisa štipendij 2020/2021
  • e-prijava
  • obrazci (Pooblastilo, Promocija Ljubljane, Prostovoljno delo, Top 5)

• Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013): Neuradno prečiščeno besedilo - Odlok o štipendiranju.

Za oddajo vloge izberite mapo ''Nova vloga''.

 

Razpisne datoteke