Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2013/14

Zaključen: 5. 9. 2013

Datum objave: 19. 7. 2013
Rok za prijavo: 5. 9. 2013 dijaki
Rok za prijavo: 5. 10. 2013 študenti

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, za šolsko oziroma študijsko leto 2013/14, in sicer:
• 16 štipendij za dijake,
• 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
• 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
• 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
• 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

 •  dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,
  če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2013/14.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo
• dijaki do 5. 9. 2013,
• študenti do 5. 10. 2013.

Razpisne datoteke

 • Razpisna dokumentacija
  • besedilo razpisa za štipendije MOL 2013/14,
  • prijavni obrazec
 • Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013)

Razpisne datoteke