Razpis štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007

Zaključen: 8. 9. 2006 , odpiranje prijav: 8. 9. 2006

Datum objave: 20. 7. 2006
Rok za prijavo: 8. 9. 2006
Odpiranje prijav: 8. 9. 2006

30 štipendij za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo dijaki najkasneje do 8. 9. 2006, študenti pa do 29. 9. 2006 v zaprti ovojnici z oznako : »Prošnja za štipendijo – zaupno« na naslov: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Obrazci