Razpisuje štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011

Zaključen: 15. 10. 2010

Datum objave: 27. 8. 2010
Rok za prijavo: 15. 10. 2010

60 štipendij za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana

in sicer:

  • 18 štipendij za dijake
  • 25 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji
  • 2 štipendiji za študente podiplomskega izobraževanja v Sloveniji
  • 6 štipendije za dodiplomski študij v tujini
  • 9 štipendije za podiplomski študij v tujini.
     

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo

  • dijaki najkasneje do 15. 9. 2010,
  • študenti pa do 15. 10. 2010.

Razpisne datoteke