Seznam izvajalcev jesenskega počitniškega varstva 2022

Zaključen: , objava rezultatov: 12. 10. 2022

Datum objave: 12. 10. 2022
Rezultati razpisa: 12. 10. 2022

Izvajalec lokacija varstva (vse lokacije so v Ljubljani) telefon              spletna stran Prispevki udeležencev Število otrok iz socialno ogroženih družin na dan varstva
DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, OE DEČKOVA, DEČKOVA ULICA  1B, 1000 LJUBLJANA 051 762 999 https://www.drustvozakulturoinkluzije.eu/ 6,00 EUR 4
PLESNI KLUB Ples PLUS Ples plus, Ulica Franca Mlakarja 3, Ljubljana Koseze 041 878 464 https://www.plesplus.si/jesenske-ples-plus-pocitnice 6,00 EUR 2
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR OŠ dr. Vita Kraigherja 040 775 779 www.novinar-drustvo.si 5,00 EUR 3
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO POM-PON 2000 LDT plesni in rekreacijski center, Letališka 34, 1000 LJUBLJANA 041 595 424 www.ladiesdance.si 6,00 EUR 4

 

Izvajalec lokacija varstva (vse lokacije so v Ljubljani) telefon spletna stran Prispevki udeležencev Število otrok iz socialno ogroženih družin na dan varstva

 

Rezultati razpisa