Sklep o sofinanciranju Mladinskih raziskovalnih projektov

Zaključen: 11. 3. 2008 , objava rezultatov: 11. 3. 2008

Datum objave: 11. 3. 2008
Rok za prijavo: 11. 3. 2008
Rezultati razpisa: 11. 3. 2008

Rezultati razpisa