Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2008

Zaključen: 5. 3. 2008 , objava rezultatov: 5. 3. 2008

Datum objave: 5. 3. 2008
Rok za prijavo: 5. 3. 2008
Rezultati razpisa: 5. 3. 2008