Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja Mladinske aktivnosti

Zaključen: 7. 6. 2007 , objava rezultatov: 7. 6. 2007

Datum objave: 7. 6. 2007
Rok za prijavo: 7. 6. 2007
Rezultati razpisa: 7. 6. 2007

Rezultati razpisa