Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja Mladinske aktivnosti

Zaključen: 22. 12. 2008 , objava rezultatov: 22. 12. 2008

Datum objave: 22. 12. 2008
Rok za prijavo: 22. 12. 2008
Rezultati razpisa: 22. 12. 2008

Rezultati razpisa